Anasayfa / Lityum Ororat ve Uyku Sorunları / Lityum Orotatın Faydaları

Lityum Orotatın Faydaları

Lityum orotat, lityum (bir alkali metal) ve orotik asitten (vücutta doğal olarak üretilen bir bileşik) oluşan bir maddedir. Diyet takviyesi şeklinde mevcut olan lityum orotat, çok çeşitli zihinsel sağlık sorunları için doğal bir tedavi olarak lanse edilir.

Alternatif tıpta, lityum orotat bazen bipolar bozukluğu olan kişilerde mani ataklarını tedavi etmek ve önlemek için verilen bir ilaç olan lityumun bir alternatifi olarak teşvik edilir . Lityumun anormal beyin aktivitesini azaltarak manik atakları tedavi ettiği ve önlediği söylenir.

Her ne kadar orotik asit bazen B13 vitamini olarak adlandırılırsa da, aslında bir vitamin olarak kabul edilmez. İnsan vücudunda, orotik asit bağırsaklarda bulunan mikroorganizmalardan üretilir.

Alternatif tıpta, aşağıdaki koşulların tedavisi ve önlenmesi için lityum orotatın kullanılması önerilmektedir:

 • alkolizm
 • Alzheimer hastalığı
 • kaygı
 • dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 • bipolar bozukluk
 • küme baş ağrıları
 • depresyon
 • glakom
 • uykusuzluk hastalığı
 • migren
 • Parkinson hastalığı
 • travmatik stres bozukluğu sonrası

Ek olarak, lityum orotat stresi azaltmak , ağrıyı azaltmak ve belleği geliştirmek için kullanılır.

Bipolar bozukluğu olan bazı hastalar da lityum ile birlikte lityum orotat kullanırlar. Orotik asidin vücudun lityum emilimini arttırdığı düşünülmekte olduğundan, lityum orotat ve lityum kombinasyonunun kullanılmasının, hastaların lityum dozlarını azaltmalarına (ve bunun sonucunda lityum ile ilişkili bazı olumsuz etkileri azaltmalarına) izin verebileceği düşünülmektedir.

Lityum orotatın sağlığa etkileriyle ilgili araştırmalar çok sınırlıdır. 1970’lerde ve 1980’lerde yayınlanan birçok çalışma, lityum orotatın bazı faydalar sunabileceğini belirlese de, lityum orotat ile ilgili daha yeni araştırmalar eksiktir.

Lityum orotat ile ilgili mevcut araştırmalar, 1986 yılında Alcohol dergisinde yayınlanan küçük bir çalışmayı içermektedir . Araştırmacılar, alkolik olan 42 kişiyi kapsayan altı aylık bir deneyde, araştırmacılar, lityum orotatla günlük tedavinin alkolizmdeki nükslere karşı korunmaya yardımcı olduğunu bulmuşlardır.

Yan Etkiler ve Güvenlik

Eksik bir araştırma nedeniyle, lityum orotat takviyelerin güvenliği hakkında çok az şey bilinmektedir. Bununla birlikte, lityum orotatın bazı toksik etkileri olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Örneğin , Tıbbi Toksikoloji Dergisi’nde yayınlanan 2007 tarihli bir rapor , lityum orotatın kronik kullanımının mide bulantısına ve titremesine neden olabileceği konusunda uyarmaktadır. Ayrıca, lityum orotat kullanımının böbrek hasarına yol açabileceği konusunda bazı endişeler var.

Ek olarak, lityum orotat kullanımı, lityum toksisitesinden (bipolar bozukluğun tedavisi için lityumun yerini alması için daha yeni ilaçların geliştirilmesine katkıda bulunan yaygın olarak ortaya çıkan bir sorun) kaynaklananlara benzer olumsuz etkilere neden olabilir. Bulantı ve kusma ile birlikte, bu olumsuz etkiler arasında kardiyak aritmi ve potansiyel olarak kalıcı veya uzun süreli nörolojik problemler (titreme, demans ve ataksi gibi) bulunur. Şiddetli toksisite toksik psikoz, böbrek yetmezliği, senkop, dehidrasyon, koma ve bazen de ölüme neden olabilir.

Lityum toksisitesi ile ilişkili sağlık riskleri nedeniyle, lityumun güvenli kullanımı ilacın toksik seviyelerine ulaşılmadığından emin olmak için periyodik kan testi gerektirir. Ayrıca, lityum ACE inhibitörleri, antikonvülsanlar, antidepresanlar, kalsiyum kanal blokerleri, dekstrometorfan, loop diüretikler, meperidin, metildopa ve monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler) gibi çeşitli ilaçlar ile etkileşime girebilir.

Güvenlik kaygıları nedeniyle, bir sağlık uzmanının gözetimi olmadan lityum orotat kullanımı kesinlikle önerilmez.

Kronik bir durumun (bipolar bozukluk gibi) lityum orotat ile kendi kendine tedavi edilmesi ve standart bakımdan kaçınılması veya geciktirilmesinin ciddi sonuçları olabileceğini not etmek de önemlidir. Kronik bir durumun tedavisinde lityum orotat kullanımını düşünüyorsanız, takviye rejiminize başlamadan önce doktorunuza danışmanız çok önemlidir.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir