Anasayfa / Bipolar Bozukluk Tedavisi / Çok Kullanımlı Eşsiz, Güvenli Mineral: Lityum Orotat

Çok Kullanımlı Eşsiz, Güvenli Mineral: Lityum Orotat

Lityum bulutlu bir üne sahip bir mineraldir. Sodyum, potasyum ve diğer elementlerle aynı ailede bulunan bir alkali metaldir. Her ne kadar lityum, manik depresif hastalığın (X4 DI) tedavisinde oldukça etkili olsa da, farmasötik (reçete) versiyonları – lityum karbonat ve lityum sitrat – dikkatli kullanılmalıdır. (1) Reçeteli lityum ile ilgili uyarının sebebi, bu formlardaki lityumun vücudun hücreleri tarafından zayıf bir şekilde emilmesidir – ve bunun lityumun terapötik etkilerinin yer aldığı hücrelerin içinde olmasıdır. Lityum iyonlarının, sadece mitokondri ve lizozomlar gibi hücre içi yapıların zarlarında belirli bölgelerde etki gösterdiğine inanılmaktadır.

Sonuç olarak, bu zayıf hücre içi taşınma nedeniyle, tatmin edici bir terapötik etki elde etmek için yüksek dozlarda farmasötik lityum formları alınmalıdır. Ne yazık ki, bu terapötik dozajlar, kan seviyelerinin o kadar yüksek olmasına ve toksik seviyelerde sınırlanmalarına neden olur. Sonuç olarak, reçeteli lityum alan hastalar toksik kan seviyeleri için yakından izlenmelidir. Serum lityum ve serum kreatinin reçeteli lityum tedavisi alan hastaların her 3-6 ayda bir izlenmelidir.

Lityumun toksik etkileri, el titremelerini, sık idrara çıkma, susuzluk, bulantı ve kusmayı içerebilir. Daha yüksek dozlar bile uyku hali, kas zayıflığı, zayıf koordinasyon, kulaklarda çınlama, bulanık görme ve diğer semptomlara neden olabilir.

Uzun süreli lityum tedavisinin böbrek fonksiyonuna zarar verebileceği endişesi var, ancak bu konudaki veriler eşit. Genel popülasyonda bilinen bir neden olmadan böbrek yetmezliği ortaya çıktı ve lityum ile tedavi edilmeyen manik depresif hastalar arasında böbrek yetmezliği insidansı bilinmemektedir.

Lityum ile tedavi edilen çoğu hasta başka ilaçlar da alıyor ve lityum alan hastalarda bilinen az sayıda böbrek yetmezliği vakasının eşzamanlı aldıkları diğer ilaçlar nedeniyle olması muhtemel. (2-5)

Yine de, bunun gibi potansiyel yan etkileri olan, neden dünyada kimse lityum almak istesin ki? Bunun nedeni lityumun manik-depresif hastalık (bi-polar bozukluk) için en etkili tedavilerden biri olduğudur.

Bipolar bozukluk 

Bipolar bozukluk, genellikle depresyon ve mani arasında ileri geri dönen manik veya depresif ataklarla karakterize ciddi bir duygudurum bozukluğudur. Depresif dönem, durgunluk (atalet), benlik saygısı kaybı, çaresizlik, çekilme ve üzüntü ile karakterizedir, intihar risklidir. Manik faz, sevinç, hiperaktivite, aktivitelere aşırı katılım, şişen benlik saygısı, kolayca dikkatini dağıtma eğilimi ve çok az uyku ihtiyacı ile karakterize edilir. Her iki aşamada da sıklıkla alkole veya diğer suistimal maddelerine bağımlılık vardır. Hastalık ilk önce 15 ile 25 yaşları arasında ortaya çıkar ve kadın ve erkekleri eşit şekilde etkiler. Nedeni bilinmemektedir, ancak kalıtsal ve psikolojik faktörler bir rol oynayabilir. Bipolar bozukluğu olan kişilerin akrabalarında görülme sıklığı daha yüksektir. Ruh hali dalgasının psikiyatrik öyküsü, mevcut hastalığın ve ruh halinin gözlemlenmesi bu hastalığın tanısında önemlidir. (7)

Ortodoks Tedavi 

Semptomları kontrol altına almak için akut dönemde hastaneye yatış gerekebilir. Antidepresan ilaçlar verilebilir; antikonvülsanlar (Karbamazepin, Valproik asit, Depakote) da kullanılabilir. (Bu maddeler L-karnitin ve Taurin vücut mağazalarını tüketmektedir. Bu takviyelerin günlük olarak birkaç gram ilave edilmesi, bu ilaçların olumsuz yan etkilerini büyük ölçüde iyileştirmektedir).

Bununla birlikte lityum, bipolar (manik / depresif) hastalıkların tekrarlanması için tercih edilen bir tedavi olup bipolar hastaların yüzde 70-80’inde etkili bir duygudurum arttırıcı işlevi görür.

Ölümcül Düşürme, Lityumun İntihar Etkisi 

Manik depresif hastaların mortalitesi genel popülasyona göre belirgin şekilde daha yüksektir. Ölüm oranındaki artış temel olarak, ancak münhasıran değil, intihar nedeniyledir. Çalışmalar, uzun süreli lityum tedavisi verilen manik depresif hastaların mortalitesinin, lityum almayan hastalardan belirgin şekilde düşük olduğunu göstermiştir. İntihar eyleminin tedavi edilen hastalar arasında görülme sıklığı, diğer antidepresanlar veya karbamazepin verilen hastalardan anlamlı derecede düşüktür. Ölüm oranı çalışmalarının sonuçları, lityum tedavisinin intihar davranışına karşı koruduğu varsayımıyla tutarlıdır. (8-13)

Tek Kutuplu Bozukluk 

Bipolar bozukluğun yönetimindeki iyi bilinen yararlarına ek olarak, denemeler, lityumun tekrarlayan tek kutuplu depresif hastalık (tekrarlayan majör affektif bozukluk) için de etkili bir tedavi olduğu sonucuna varmıştır. (14-16) Avrupa’daki doktorlar bu endikasyon için yıllarca başarılı bir şekilde lityum kullanmış olsalar da, Amerikalı psikiyatristler MDI dışındaki durumlar için lityumun güvenliği ve etkinliği konusundaki takdirlerini paylaşmazlar. Belki de emrindeki lityum preparatlarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır.

Lityum Orotat Üstünlüğü 

Orotik asidin lityum tuzu (lityum orotat), lityum biyo kullanımını artırarak lityumun spesifik etkilerini arttırır. Aşındırıcılar lityumu mitokondri, lizozom ve glia hücrelerinin zarlarına taşırlar. Lityum orotat, lizozomal membranları stabilize eder ve diğer lityum tuzlarının sodyum tükenmesi ve dehidrasyon etkilerinden sorumlu olan enzim reaksiyonlarını önler.

Lityum orotatın üstün biyoyararlanımı nedeniyle, terapötik dozaj, lityum reçeteli formlarından çok daha azdır. Örneğin, şiddetli depresyon durumlarında, lityum orotatın terapötik dozu 150 mg / gündür. Bu 900-1800 mg reçeteli formlarla karşılaştırılır. Bu dozaj aralığında lityum orotat, ters lityum yan reaksiyonları yoktur ve kan serumu ölçümlerini izlemeye gerek yoktur. (17)

Lityum Orotat için Diğer Kullanım Alanları 

Lityum orotat ayrıca, migren ve küme baş ağrıları, düşük beyaz kan hücresi sayıları, çocuklarda konvülsif hastalık, alkolizm ve karaciğer bozukluklarından kaynaklanan ağrıların hafifletilmesinde başarıyla kullanılmıştır. (18) Nieper ayrıca, miyopi (yakın görüşlülük) ve glokomlu hastaların gözdeki lityumun hafif dehidre edici etkisinden faydalandığını ve göz içi basıncının düşmesine ve azalmasına neden olduğunu bildiriyor. (19)

Kaynakça:

1. Aronson JK, Reynolds DJM. ABC of monitoring drag therapy: lithium. BMJ. 1992;305: 1273-1276.
2. Schou M, Effects of long-term lithium treatment on kidney function: an overview. J Psychiat Res, 1988;22.,287-296,
3. Waller DG, Edwards TG. Lithium and the kidney: an update. Psycliol Mod. 1989; 19:825-83 1.
4. Gitlin MJ. Lithium-induced renal insufficiency., J Clin Psychopharmacol. 1993) 13:276-279.
5, Kallner G,.Petterson IJ. Renal, thyroid and parathyroid function during lithium treatment: laboratory test in 207 people treated for 1-30 years. Acta Psychiatr Scand. 1995;91:48-5 1.
6. Baastrup PC, Schou M. Lithium as a prophylactic agent: its effect against recurrent depressions and manic-depressive psychosis. Arch Gen Psychiatry. 1967; 16:162-172.
7. Goodwin FK, Jamison KR. Manic-Depressive Illness. Oxford, England: Oxford University Press; 1990.
8. Mueller-Oerlinghausen D, Ahrens B, Volk J, Grof P, Grof E, Schou M, Vestergaard P, Lenz G, Sinihandl C, Tlau K, Wolf R. Reduced mortality of manic-depressive patients in long-term lithium treatment, an international collaborative study by IGSLI. Psychiatry Res. 1991;36:329-331.
9. Ahrens B, Mueller-Oerlinghausen 3, Schou M, Wolf T, Alda M, Grof. E. Grof P, Lejiz G, Simhandl C, Thau K, Vestergaard P, Wolf R, Moeller H. Cardiovascular and suicide mortality of affective disorders may be reduced by lithium prophylaxis. J Affect DI-Y, 1995;33:67-75.
10. Mueller-Oerlinghausen B, Mueser-Causemam B, Volk J. Suicides and parasuicides in a high-risk patient group on and off lithium long-term medication, J Affect Dis. 1992;25: 261-270.
11. Felber- NV, Kyber A. Suizide und Parasuizide wachrend und aubetadserhalb einer Lithiumprophylaxe. In-, Muclicr-Oerlinghausen B, Berghoefer A, eds. Ziele und Ergebnisse der medikagivitoeseyi I-i-opiiylaice affektiver Psychoseii. Stuttgart, Germany, Thieme; 1994:53-59.
12. Thies-Flechtner K, Seibert W, Walther A, Greil W, Mueller-Oerlinghausen B, Suizide bei rezldlvprophylaktisch behandelten Patienten mit affektiven Psychosen. In: Mueller-Oerlinghausen B, Berghoefer A, eds. Ziele und Ergebnisse der medikamentoesen Prophylaxe offekliver Psychosen. Stuttgart, Germany. Thieme; 1994,61-64.
13. Schou M.. Mortality-lowering effect of prophylactic lithium treatment, a look at the evidence, Pharmacopsychiatry. 1995;28: 1.
14. Souza FGM, Goodwin GM. Lithium treatment and prophylaxis in unipolar depression: a meta-analysis, Br J Psychiatry. 1991; 158:666-675.
15. Johnstone EC, Owens DGC, Lambert MT, Crow TJ, Frith CD, Done DJ. Combination tricyclic, antidepressant and lithium maintenance medication in unipolar and bipolar depressed patients. J Affect Dis, 1990;20:225-233,
16. Prien RF, Kupfer DJ, Mansky PA, Small JG, ‘I’uason VB, Voss CB, Johnson WE. Drug therapy in the prevention of recurrences in unipolar and bipolar affective disorders. Arch Gen Psychiatry, 1984;41.1096-1104,
17. Nieper HA The clinical application of lithium orotate. Agressologie 14(6). 407-411, 1973,
18. Sartori HE, Lithium orotate in the treatment of alcoholism and related conditions, Alcohol 1986 Mar; 3 (2): 97-100.
19. Nieper HA The curative effect of a combination of Calcium-orotate and Lithium orotate on primary and secondary chronic hepatitis and primary and secondary liver cirrhosis. From lecture Intl Acad of Prevent Med, Washington, DC March 9, 1974.

Lithium Orotate

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir